De Sint-Waldetrudiskerk te Herentals.

Het grondplan

Legende van altaren en kapellen

A.     Hoofdaltaar
        
B.   Vieringaltaar
        
C.   Maria-altaar
        
D.   altaar van St.-Jan-de-Doper
voorheen van het Heilig Sacrament, St.-Waldetrudis, H.-Hart

Noordkoorgang 

E.      Kapel van O.-L.-Vrouw van Lourdes
voorheen St.-Sebastiaanskapel (handboogschutters)
luiken van het St.-Severus- en St.-Hubertusaltaar
F. Kapel van St.-Crispinus en Crispinianus
voorheen St.-Jacobskapel (Jonge Kolveniers)
G.   St.-Annakapel
voorheen St.-Joriskapel (voetboogschutters)
H.   H. Kruisaltaar

Zuidkoorgang  

I.       St.-Antoniuskapel van de kolveniers
            
J.  Oude Sacristie
    
K.    St.-Jozefskapel
voorheen het St.-Michielskoor met St.-Michiel- en St.-Goedele-altaar
L.   St.-Autbertusaltaar van de bakkers
St.-Catharina-altaarstuk

Zuiddwarsbeuk  

M. triptiek van de aalmoezeniers
N. St.-Autbertustriptiek van de bakkers
O. St.-Arnoldustriptiek van de brouwers
P. H.-Kruistriptiek
Q. Doopkapel
Preekstoel
Oude sacristie
Grote sacristie / weekkapel