De Sint-Waldetrudiskerk te Herentals.

Hoe een monument
de geschiedenis volgt…

ALGEMENE GESCHIEDENIS

DATUM GESCHIEDENIS ST.-WALDETRUDISKERK
R

O

M

E

I

N

E

N

stichting van Rome

754 v. Chr.

Julius Caesar lijft Gallië in bij het Romeinse Rijk

51 v. Chr.

Jezus’ geboorte te Bethlehem

4 v. Chr.

Jezus’ kruisdood te Jeruzalem

33

apostelen verspreiden Jezus’ boodschap

Christenvervolgingen

edict van Milaan (keizer Constantijn): godsdienstvrijheid voor de christenen

313

val van het West-Romeinse Rijk

476
M

I

D

D

E

L

E

E

U

W

E

N

 

missionering van de Nederlanden

7de E
688 † St.-Waldetrudis, stichteres van klooster te Bergen

Karel de Grote keizer Heilige Roomse Rijk

800

Verdrag van Verdun: opsplitsing van het Karolingische Rijk. Scheldegrens

843

Antwerpen een markgraafschap van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie

ca.973
mid. 12de E tienden te Herentals, eigendom van kapittel van Bergen, voor lokale kerk

Hendrik I van Brabant verheft de 2 woonkernen van Herentals tot stad

1209 St.-Waldetrudis blijft de ene parochiekerk

Vlaanderen bezet Antwerpen

1356-1407 Herentals zetel van het markgraafschap ‘Antwerpen’
1366 oprichting St.-Waldetrudiskapittel
14de E bouw dwarsbeuk en vieringtoren
1417-‘49

1427-‘60

bouw koor, koorgangen en -kapellen

bouw (o.l.v. Gillis Van den Bossche)

1453-na ‘79 bouw schip
N

I

E

U

W

E

 

T

I

J

D

Christoffel Columbus in Amerika

1492

Luther maakt zijn stellingen bekend

1517
ca.1520 St.-Crispinus en Crispinianusretabel (P. Borreman)
na 1531 geen melding meer v.h. kapittel

Concilie van Trente

1545-‘63

nieuwe bisdommen in de Nederlanden

1559 Herentals ressorteert onder het bisdom Antwerpen

Beeldenstorm

1566 Herentals ontsnapt aan Beeldenstorm

Calvinistisch Bestuur in Herentals

1576-‘84
15??-1580 opdeling: schip calvinisten, oostzone katholieken
1580 kerk volledig van de calvinisten: ‘zuivering’ interieur
1582 verkoop klokken, Mariaklok naar stadhuisbeiaard

Herentals heroverd voor (Spaanse) koning

1584 kerk opnieuw geheel voor de katholieke eredienst
vanaf 1584 nieuwe altaartriptieken (schildersfamilie Francken)
1606-1607 neerstorting en herbouw toren
1607 afsluiting oostwand koor
1626, 1646 afsluiting noordkoorgang en zuidkoorgang
1667 creatie van kooromgang
1614 preekstoel (P. Moorkens, Forci)
1643 hoofdaltaar (Emm. Verbuecken)
1651 2 biechtstoelen (J. Van Tendelo, P. Verbruggen I)
1661-‘64 koorgestoelte (J.Van Tendelo, J.Verbuecken, P.Verbruggen I)
ca.1665 afbraak beide altaren voor koordoksaal
1746 stadsbrand: St.-Jorisaltaar vernield
1756 régencebiechtstoel (J. Verbuecken, Ph. Van Dijck)
1769 e.v. torenspits verbrand, barokke klokvormige bekroning
1770 westpoort en -raam dichtgemetseld; orgel en tribune
ca.1770 koororgel verwijderd; koordoksaal vervangen door rococokoorafsluiting
1772-‘74 verwijdering altaren uit middenbeuk
1778 hoofdaltaar (A.J. Vasseur)
1782 H. Kruis- en St.-Autbertusaltaren in koorgang

verbod van Jozef II van Oostenrijk te begraven in kerken en stedelijke centra

1784 geen graven meer in kerk; kerkhof behouden
1785 grote sacristie in classicistische stijl
M

O

D

E

R

N

E

 

T

I

J

D

Franse Revolutie

1789

Zuidelijke Nederlanden door Frankrijk bezet annexatie

1794 inlevering van kerkzilver voor Franse oorlogsbelasting

toepassing van wetgeving

1795
1797-‘98 nationalisatie van kerken
1798 Pastoor Van Kessel beëdigd officieel ‘bedienaar’

concordaat Pius VII – Napoleon: afschaffing bisdom Antwerpen

1801-‘02
1803 Pastoor P. Fr. Van Kessel officieel pastoor-deken

nederlaag van Napoleon te Waterloo:
België onder Nederlands Bewind

1815
1878-‘84 neogotische restauratie (o.l.v. P.J. Taeymans)
1878-ca1920 neogotische glasramen (Stalins-Janssens)
1901 restauratie toren met gotische spits

Eerste Wereldoorlog

1914-‘18
1934 heropening westpoort
1936 klassering als ‘Beschermd Monument’

Tweede Wereldoorlog

1940-‘45 schade aan glasramen
1943 roof van de klokken
1948 4 nieuwe kerkklokken (Slégers, Tellin)
1955 herstel glasramen (O. Calders)

heroprichting bisdom Antwerpen

1961
1967 heropening westraam
1974-‘78 restauratie van het interieur (o.l.v. J.L. Stynen)
1978 wijding vieringaltaar