Turnhout, Sint-Pieterskerk

Dekanale kerk met elementen van de 13de tot 18de eeuw. Deze vrijstaande kerk heeft een vroeggotische kern, torenbasis uit de 13e eeuw, hooggotisch koor en transept (Kempense gotiek). Renaissancistische vieringtoren, schip en zijbeuken. Grondige verbouwingen in de 18e door J.P. Van Baurscheit, die ook de biechtstoelen beeldhouwt. Veel beeldhouwwerk van W. Pompe, o.a. het laatbarokke hoofdaltaar en een kruisbeeld. Schilderijen o.a. van D. Teniers, P. Van Lint en Cornelis Schut.

Via de kaart hiernaast kan u een reisweg bepalen in functie van uw vervoermiddel.