Turnhout, Sint-Pieterskerk – Publicaties

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Provincie Antwerpen. Arrondissement Turnhout. Kanton Turnhout,16 n1, (1997).

De collegiale kerk Sint-Pieter te Turnhout, s.l., s.d. (na 1953).

H.de KOK, E. VAN AUTENBOER, Turnhout. Groei van een stad, Turnhout, 1983.

de KOK, Schatten uit de Turnhoutse sacristieën.

DONNET, e.a., Inventaris der Kunstvoorwerpen in de Openbare Gestichten bewaard, Provinciaal Comiteit van Monumenten, Provincie Antwerpen, Antwerpen 1911.

Jaak JANSEN, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen, kanton Turnhout. (na 1971)

J.E. JANSEN, Turnhout, heden en verleden, passim

J.E. JANSEN, Gids voor de Bezoekers der Stad Turnhout en Omstreken, Turnhout, 1935.

SCHELLEKENS, Turnhout.Hoofdstad van de Kempen, Amsterdam 1949, p. 52 ev.

VAN AUTENBOER, De dekanale Sint-Pieterskerk van Turnhout, Turnhout, 1973.

A.F. VERSCHUEREN,’t Godsdienstig en maatschappelijk Turnhout, Turnhout, 1911.

Te bekomen bij Toerisme Turnhout, Grote Markt 44, 2300 Turnhout

  1. VAN AUTENBOER, De dekanale Sint-Pieterskerk van Turnhout, 2e herziene uitgave, Turnhout, 1992.