… in de Antwerpse kerken …

Te Antwerpen vormt het kerkelijke erfgoed een niet onaanzienlijk deel van het cultureel erfgoed. 

In de kathedraal

Op de eerste plaats is er de O.-L.-Vrouwekathedraal, hoofdkerk en symbool bij uitstek van de Scheldestad, de belangrijkste onder alle cultuurtoeristische trekpleisters. Daarom was zij de aangewe-zen kerk om er anno Domini 1993, „Antwerpen Culturele Hoofdstad van Europa‟, de werking van Toerismepastoraal te starten met een internationale „summercommunity‟, een jaar later gevolgd door de permanente onthaalgroep.

In de toeristische monumentale kerken

Het tweede actieterrein voor Topa ligt in de vier andere toeristische monumentale kerken: Sint-Andries-, Sint-Carolus Borrormeus-, Sint-Jacobs- en Sint-Pauluskerk.

Omdat Sint-Andries en Sint-Paulus al langer een eigen gestructureerde werking uitgebouwd hadden, met inbegrip van rondleidingen, ging de aandacht van Topa eerder uit naar de Sint-Jacobskerk (gestart in 2006) en vervolgens naar de Sint-Carolus Boromeuskerk (geïntegreerd in de permanentiebeurtrol begin 2007).

Sinds die tijd integreerden Topa-leden zich geleidelijk aan in de werking van Sint-Andrieskerk: in het permanente balie-onthaal, sommigen ook als bestuurslid van de vzw.

Tenslotte werd in 2009 vanuit Sint-Pauluskerk de vraag gesteld om het onthaal via rondleidingen te helpen verzorgen en de vorming van onthaalmensen mee te behartigen. Bovendien is Sint-Paulus, buiten de Kathedraal, de eerste kerk waar ook een internationale summercommunity actief was (in 2009).

In de andere historische kerken

Naast de monumentale kerken met een sterk toeristische aantrekkingskracht zijn er nog vele historische kerken in de 19e-eeuwse gordel en in de districten. Hun soms verrassend rijk erfgoed verdient meer aandacht. Voorbeeldig is de werking van de „Sint-FredegandusGezellen‟ in de Sint-Fredeganduskerk te Deurne. Ook de St.-Benedictuskerk te Lillo laat zich niet onbetuigd bij grote officiële manifestaties. Aan Topa om de plaatselijke initiatieven, bv. n.a.v. een jubileumviering, te ondersteunen door PR-informatie, documentatie en vorming.

Het blikveld kan nog verder verbreed worden naar kerkelijke instellingen zoals kloosters, kapellen en het begijnhof, maar ook naar hospitalen, scholen, godshuizen en zelfs private woningen. Indien rondleidingen ter plaatse niet aangewezen zijn, kan een begeleidende bezoekersfolder een alternatief zijn voor het onthaal.

Topa breidt ook geleidelijk zijn werking uit naar andere steden van het bisdom Antwerpen. Na Topa-Lier dat reeds een 10-tal jaren actief is zit Topa-Herentals na een cursussenreeks in 2010 in de startblokken. Later volgen Turnhout, Geel en Hoogstraten.

Het religieus erfgoed

Verder is Antwerpen beroemd voor zijn vele religieuze straatbeelden, waarvoor de Vereniging voor Kruis en Beeld ijvert, met inbegrip van sensibilisatie door rondleidingen.

En onder de vlag van puur religieuze thema‟s kan je ook menig („burgerlijk‟) museum bezoeken.