… door wetenschappelijk gefundeerde
kunsthistorische rondleidingen …

Topa wil de gastvrijheid concreet gestalte geven door o.m. het verzorgen van cultuurhistorische rondleidingen.

Dit houdt in dat toeristen met een culturele belangstelling van de onthaalgidsen een correcte en wetenschappelijke rondleiding mogen verwachten met een gedoseerde typering van de betreffende monumentale kerk in haar belangrijkste godsdienstige, historische, artistieke, technische en sociale facetten.

Vandaar de bereidheid van de onthaalgids om zich altijd verder te vormen en te verdiepen in de cultuurgeschiedenis in het algemeen en de Antwerpse monumentale kerken in het bijzonder. Deze permanente vorming geschiedt o.m. tijdens de maandelijkse vergadering van de onthaalgroep, op Topa-voordrachten en niet in het minst door zelfstudie.

Een goede gids probeert te bemiddelen tussen de boodschap van het kunstwerk en de toeschouwer. Hij is het medium dat de kloof tussen beide moet helpen overbruggen. M.a.w. hij wil het kunstwerk zijn verhaal laten doen. Daarom is “Stenen doen spreken“, de leuze van de Europese koepel „Ars et Fides‟, ook hét motto van Topa.

De filosofie en de spiritualiteit van een kunstwerk behoren essentieel tot dat kunstwerk.

  • Een ‘wetenschappelijke’ benadering van kunst behelst niet enkel een positief-wetenschappelijke benadering van materie en techniek.
  • Bovendien omvat Kunstgeschiedenis, als studieonderwerp, heel wat meer dan enkel de stilistische evolutie.
  • Wie het wezen en de boodschap van het kunstwerk over het hoofd ziet of niet ter sprake brengt, beoefent de wetenschap niet ten volle. Zeker bij godsdienstige kunst staat de levensbeschouwelijke boodschap immers vaak voorop.
  • Bij een rondleiding in een rooms-katholieke kerk, zoals de meeste kerken te Antwerpen, is het dan ook heel normaal (de norm) dat men de algemeen christelijke en de specifiek katholieke levensvisie die erin vervat zit, tot uiting laat komen.

Vandaar dat vanuit alle mogelijke invalshoeken, meer nog dan de hoevraag, de waaromvraag naar de zin van de kerkelijke kunst de bovenhand krijgt.

De onthaalgids streeft bijgevolg naar het ideaal: de bezoekers helpen doordringen in de betekenis van het kunstwerk, hen helpen erover na te denken en er vragen over te stellen. Kunst(-gidsen) mag en moet immers tot be-zinning leiden! Vandaar dat wij de bezoekers een sleutel tot ont-dekking willen aanreiken.