Hoogstraten, Sint-Catharinakerk

Laatgotische kerk gebouwd door R. Keldermans (1525-1550) in Kempische spekstijl. Na WO II volledig naar oorspronkelijk ontwerp herbouwd. Monumentale kerk met de op één na hoogste kerktoren van het bisdom (105 m., na de Kathedraal van Antwerpen 123 m.) en gevrijwaard 16e-eeuws interieur. O.m. een uitzonderlijk houten gotisch koorgestoelte (15de eeuw), talrijke vroeg 16de-eeuwse kleurglasramen o.a. van P. Coecke en E. van Culemborg maar ook 19de-eeuwse neogotische ramen van Capronnier. Schilderijen o.a. van J.E. Quellin, de school van Rubens, Van Dyck. Monumentaal praalgraf voor de familie de Lalaing (midden 16de eeuw) door P. Scheemaeckers. Altaar van Jan Gerrits (1890). Preekstoel van T. Verhaegen

Hoofdingang

Vrijheid 185
2320 Hoogstraten

Via de kaart hiernaast kan u een reisweg bepalen in functie van uw vervoermiddel.