De Kempen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

[wpml_language_selector_widget ]

Turnhout - Sint-Pieterskerk

Dekanale kerk met elementen van de 13de tot 18de eeuw. Deze vrijstaande kerk heeft een vroeggotische kern, torenbasis uit de 13e eeuw, hooggotisch koor en transept (Kempense gotiek). Renaissancistische vieringtoren, schip en zijbeuken. Grondige verbouwingen in de 18e door J.P. Van Baurscheit, die ook de biechtstoelen beeldhouwt. Veel beeldhouwwerk van W. Pompe, o.a. het laatbarokke hoofdaltaar en een kruisbeeld. Schilderijen o.a. van D. Teniers, P. Van Lint en Cornelis Schut.

Praktische informatie

Grote Markt 80 – 2300 Turnhout ==> Zie kaart

Eucharistievieringen
Elke zondag en feestdag om 10u00

Bezoek
De kerk is open dinsdag tot zondag van 08.30 tot 17 uur.
De inkom is gratis.
Toegankelijk voor rolstoelen.
Toiletten zijn alleen toegankelijk tijdens kerkelijke diensten
Het openbaar toilet vindt u aan het stadhuis.

Rondleidingen
Kunnen aangevraagd worden bij
Toerisme Turnhout
Grote Markt 44, 2300 Turnhout
014 44 33 55

De kerk is aangesloten bij Stichting Open Kerken.

Koster
+32 (0)478 23 64 20
sintpieterturnhout@outlook.com  

Parochiesecretariaat
Eveneens in de kerk zelf
Contact +32 (0)496 33 71 40

Korte kennismaking

De Collegiale Sint-Pieterskerk is de oudste kerk van Turnhout. Rustig en eenvoudig als de mens uit de Kempen, zo staat zij geplant op de Grote Markt, het hart van de stad en vrijheid van Turnhout. Van de eerste kerk uit het einde van de 13de eeuw of vroeger, getuigt alleen nog maar het onderste gedeelte van de 62 m hoge toren. In 1398 stichtte hertogin Maria van Gelder hier een kapittel van twaalf kanunniken. Dit had belangrijke gevolgen voor de uitbreiding en verfraaiing van de kerk zoals het nieuwe koor met kooromgang, vijf koorkapellen en een dwarsbeuk in 1466 -1485. In 1634 volgde de plaatsing van een vieringtoren. In 1739 werden weerom ingrijpende vergrotingswerken uitgevoerd naar de plannen van architect J. P. van Baurscheit de Jonge. De middenbeuk tussen kruisbeuk en toren werd verhoogd tot de hoogte van de nok van het koor. Nieuwe zijbeuken werden aangebouwd. De twee kleine kruisbeuken aan de westzijde van het transept werden afgebroken en herbouwd op gelijke hoogte van de nieuwe zijbeuken. Onder leiding van architect J.L. Stynen werden in 1979 de toren en beiaard gerestaureerd en in de periode 1987-1990 het exterieur en interieur van de kerk.

Al is de buitenkant van de kerk opmerkelijk sober, het interieur is adembenemend.

Een prachtige monumentale preekstoel uit 1862 door beeldhouwer Hendrik Peeters-Divoort en het hoogaltaar, een barok portiekaltaar toegewijd aan St. -Pieter en St. -Barbara, door Walter Pompe trekken meteen de aandacht van de bezoeker. Het kunstig gebeeldhouwde koorgestoelte van de hand van Johannes Claudius de Cock (1713), stond oorspronkelijk in de Priorij van Corsendonk maar is nu in Turnhout te bewonderen. Topstukken zijn echter de triptiek van de H. Apollonia uit de 16de eeuw, en de schilderijen van de H. Clara en de H. Franciscus, beide in 1632 door David Teniers geschilderd.

Ook meer dan de moeite waard is het doksaal met een – recent opnieuw met bladgoud versierd – orgel, in kern teruggaand op een orgel gebouwd door Le Royer van 1662.

Gaudioso (opvolger van vzw Octave) is een muzikaal project in de Turnhoutse regio.  Er worden op zondag toegankelijke concerten georganiseerd: aperitief-, namiddagconcerten en concertmissen, telkens voor een breed publiek. De Turnhoutse Sint-Pieterskerk staat daarbij centraal. Bovendien wordt jonge muzikanten een podium aangereikt. En het hoeft niet altijd muziek te zijn, ook woord en dans kunnen aan bod komen.
Meer op hun website gaudioso.net