De Kempen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

[wpml_language_selector_widget ]

Herentals - Sint-Waldetrudiskerk

Bibliografie

i.v.m. de algemene geschiedenis te Herentals

Historisch Jaarboek van Herentals, (uitg. Herentalse Geschiedkundige Kring), sinds 1986

De Kok H. en Haest R. e.a., Gids van de Kempen, 1993

Goris J. M., ’n Stad maakt geschiedenis. Bijdrage tot de aloude geschiedenis van de stad Herentals, Herentals, 1969

Goris J. M., Herentals, goed bekeken. Cultuurhistorische Gids voor Groot-Herentals: Herentals, Noorderwijk en Morkhoven, Herentals, 1981

Goris J., Langs Vlaamse wegen – Herentals, Brussel, 1990

i.v.m. het godsdienstig en kerkelijk leven te Herentals

Braeken L., De dekenij Herentals 1603-1669. Bijdrage tot de studie van het godsdienstig leven in het Bisdom Antwerpen, Leuven, 1982

Cools J., Geschiedenis van het College te Herentals, Herentals, 1984

Geivers R., Zes eeuwen Besloten Hof en de Zusters Franciscanessen van Sint-Jozefsdal Herentals, Herentals, 1986

Penders Fr., De dekenij Herentals (1670-1773). Bijdrage tot de studie van het kerkelijk leven in het Bisdom Antwerpen, dl.1, in Historisch Jaarboek van Herentals, IV, 1990: 5-146

Penders Fr., De dekenij Herentals (1670-1773). Bijdrage tot de studie van het kerkelijk leven in het Bisdom Antwerpen, dl.2, in Historisch Jaarboek van Herentals, V, 1991: 133-184

Penders Fr., De dekenij Herentals (1670-1773). Bijdrage tot de studie van het kerkelijk leven in het Bisdom Antwerpen, dl.3, in Historisch Jaarboek van Herentals, VI, 1992: 5-80

Penders Fr., Bijgeloof en exorcisme in de dekenij Herentals (1670– 1773), in Historisch Jaarboek van Herentals, VII, (1992), 1993: 147-156

Penders Fr., De dekenij Herentals (1670-1773). Bijdrage tot de studie van het kerkelijk leven in het Bisdom Antwerpen, (Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, 104), Leuven, 1993

Stroobant C., Notice historique sur le chapitre collégial de Sainte-Waudru à Herentals, in Annales de l’Académie d’Archéologie de Belgique, Antwerpen, 1850

Van Spilbeek W., Geschiedenis van Herentals, Herentals, 1938 (anastat. heruitg. Brussel, 1994)

Verbiest Fr., Documenten. Het register van de kapelanieën van de HH. Michiel en Gudule en van de HH. Petrus en Paulus te Herentals, in Historisch Jaarboek van Herentals, VI, 1991: 185-191

Verbiest Fr., Documenten. Het register van de kapelanieën van de HH. Michiel en Gudule en van de HH. Petrus en Paulus te Herentals, in Historisch Jaarboek van Herentals, VII (1992), 1993: 231-239

i.v.m. de kunstgeschiedenis te Herentals

Cools J., Van steen gebouwd in Herentals, Herentals, 2003 (n.a.v. Open Monumentendag)

Cools J., Houdt van Herentals, Herentals, 2005 (n.a.v. Open Monumentendag, thema: hout)

Cools J., De Sint-Waldetrudiskerk te Herentals. Gids voor de bezoeker, Herentals, 1997, 2de uitg., 2004, 3de uitg., 2007

Kennes H. en Steyaert R., Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel – Turnhout, 2001

Kunstpatrimonium St.-Waldetrudiskerk algemeen

Aerts W., Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen. Arrondissement Turnhout, Wommelgem,   1987

Cools J., Kerkmeubilair van meester-schrijnwerker Jacobus Verbuecken (1627 – 1700) in Herentals, in Historisch Jaarboek van Herentals, X, 1999:

Mommeyer M., Gemerkte beelden van Nicolaas Vander Veken (1637-1709) te Mechelen, Herentals en elders in de Antwerpse Kempen, (Herentalse Bijdragen, 5), Herentals, 1978 (overdruk uit Antiek, jg. 13, nr.2)

St.-Waldetrudiskerk: historie, architectuur

Cools J., De evolutie van een stedelijk landschap. Het oude kerkhof rond de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals van vroeger tot nu, in Historisch Jaarboek van Herentals, XI, 2001: 65–99

Goris J.M., Plunderde wethouder Constantijn Rubens de Sint-Waldetrudiskerk? (Herentalse Bijdragen, nr. 4), Herentals, 1978

Kennes H. en Steyaert R., Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel – Turnhout, 2001

Leurs St., Geschiedenis der bouwkunst in Vlaanderen van de Xe tot het einde der XVIIIe eeuw, Antwerpen, 1946

Kunstwerken

Buyle, M. en Vanthillo, C., Vlaamse en Brabantse retabels in Belgische monumenten, Brussel, 2000: 182

Cools J., Plaatsing en verplaatsing van de altaren in de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals van de 17de tot de 20ste eeuw, in Historisch Jaarboek van Herentals, X, 2000: 29-46

Cools J., Aspecten van religieus erfgoed in Herentals. Pracht van oud textiel. Antependia van de Sint-Waldetrudiskerk, in hun luister hersteld, (tentoonst. cat. Erfgoeddag), Herentals, 2007

Cools J., Het Jordaensjaar, ook te Herentals. Twee vergeten schilderijen in de St.-Waldetrudiskerk, in Historisch Jaarboek van Herentals, VII (1992), 1993: 5-26

Cools J., Drie doeken van de Antwerpse meester Jan Cossiers in de Sint-Waldetrudiskerk, in Historisch Jaarboek van Herentals, VII (1992), 1993: 27-40

Cools, J., Rond het Sint-Anna-altaar. Inleiding tot de bijdragen naar aanleiding van de restauratie van het Sint-Annapaneel en het altaar in de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals, in Historisch Jaarboek van Herentals, X, 2000: 5-6

De Maeyer L., Technologisch onderzoek en behandeling van het paneel ‘De maagschap van de H. Anna’, in Historisch Jaarboek van Herentals, X, 2000: 7-15

Gabriels J., Een Kempisch schildersgeslacht: – de Francken’s – , Hoogstraten, 1930

Deckers P.J., Graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpenafl.6,1. Herentals, 1863

Guislain-Witterman R., De behandeling van het schilderij ‘De Bruiloft van Kana’ van Jan Cossiers (1600-1671), in Historisch Jaarboek van Herentals, IX, 1999: 5-17

Peeters N., Het paneel ‘De maagschap van de H. Anna’ in de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals, in Historisch Jaarboek van Herentals, X, 2000: 24-28.

Peeters N., ‘Frivol ende absurd?’ Een conflict tussen de historieschilder Frans Francken en de brouwers van Herentals over het altaarstuk van de Verrijzenis in 1605, in Historisch Jaarboek van Herentals, XI, 2001: 5-34

Peeters N., De Franckens in Herentals. Het schildersgeslacht Francken in de Sint-)Waldetrudiskerk te Herentals, Herentals, 2010

Vandenborre H., Onderzoek van de afwerkingslagen op het Sint-Anna-altaar, het Sint-Annabeeld en de muur achter het altaar, in Historisch Jaarboek van Herentals, X, 2000: 16-23

Muziek

Cools, J., Enige interessante documenten aangaande de beginperiode van de Herentalse ‘Harmonie van de Kerk’, in Historisch Jaarboek van Herentals, IX, 1999: 39-48

Goris J.-M., Excelsior! Historiek van de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia uit Herentals (1795-1995) in Historisch Jaarboek van Herentals, IX, 1999: 77-86

Steelandt K., De muziekcollectie van de Sint-Waldetrudiskerk en enkele Herentalse archiefdocumenten; stille getuigen van een rijk musicaal verleden, in Historisch Jaarboek van Herentals, XI, 2001: 35-64