De Kempen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

[wpml_language_selector_widget ]

Herentals - Sint-Waldetrudiskerk

Broederschappen,
ambachten en gilden
in kooromgang Noord

Het Heilig-Kruisaltaar

Daar waar de koorgang als een echte koorómgang de bocht zou moeten nemen, wordt hij nu aan het oostelijke uiteinde rechthoekig afgesloten.

Omdat bij de grote altaarverplaatsing ca. 1774 men ook het H.-Kruisaltaar wil behouden, wordt sindsdien de oostwand van deze gang als standplaats daarvoor benut. Omwille van de beperkte ruimte daar, en mogelijk ook om de modieuze stijl wordt het oude grote H.-Kruisaltaar dat tegen de noord-westelijke vieringpijler stond, niet verplaatst, maar vervangen door een kleiner, classicistisch altaar (1782). De oude altaartriptiek door het Franckenatelier bleef echter in de kerk bewaard. In het midden van dit altaar in gemarmerd hout prijkt het ovale doek De Calvarie dat de classicistische stijl benadert van de Antwerpse schilder Andries Cornelis Lens. Hier staan niet alleen Maria en – zoals gebruikelijk in de barok – Johannes, maar ook Maria Magdalena aan Jezus’ rechterzijde; een groepje dat in even-wicht wordt gehouden door onbekende personages aan de andere kant.