De Kempen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

[wpml_language_selector_widget ]

Herentals - Sint-Waldetrudiskerk

De schilderijen in de middenbeuk:
Jezus' Kindsheid

De beide anonieme grote schilderijen die nu hoog in de middenbeuk hangen, horen bij elkaar qua afmetingen, stijl en thematiek.

De opdracht in de tempel, anoniem, 17de eeuw

Maria en Jozef komen de 40ste dag na de geboorte van Jezus naar de tempel om hun eerstgeborene zoon aan God op te dragen. Simeon, vereenzelvigd met de priester, draagt het Kind in zijn handen en met de blik hemelwaarts looft hij God dat hij toch nog “de glorie van Israël, het Licht van alle volkeren mag aanschouwen” vooraleer te sterven. De oude dame naast hem is de 80-jarige Hanna.

Links, boven de poort prijken de 2 stenen tafelen, zij het zonder aanwijzing van de 10 geboden, als teken van het Oude Verbond van God en zijn volk Israël.

De vlucht naar Egypte, anoniem, 17de eeuw

De voorstelling is minder traditioneel in de zin dat Maria en Kind niet op de ezel zitten, begeleid door Jozef. Maria, in rood kleed en blauwe mantel, steunt op een wandelstok. De ezel staat achter haar, begeleid door een engel. Jozef draagt het Kind in de armen en kijkt naar zijn echtgenote, terwijl Maria de blik op haar Kind gevestigd houdt. Jezus zelf kijkt naar de toeschouwer. Een armpje heeft hij rond zijn voedstervader gelegd, in de andere hand houdt Hij een appel. Boven Jozef wordt een apocrief motief uitgebeeld, nl. het Egyptische afgodsbeeld dat bij het voorbijgaan van de ware Godheid neerstuikt. De grote palmboom, waartegen dat beeld staat, beheerst het tafereel.