De Kempen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

[wpml_language_selector_widget ]

Herentals - Sint-Waldetrudiskerk

De historische context

Hoe een monument de geschiedenis volgt...

 
 

ALGEMENE GESCHIEDENIS

DATUMGESCHIEDENIS ST.-WALDETRUDISKERK

R

O

M

E

I

N

E

N

stichting van Rome

754 v. Chr. 

Julius Caesar lijft Gallië in bij het Romeinse Rijk

51 v. Chr. 

Jezus’ geboorte te Bethlehem

4 v. Chr. 

Jezus’ kruisdood te Jeruzalem

33 

apostelen verspreiden Jezus’ boodschap

  

Christenvervolgingen

  

edict van Milaan (keizer Constantijn): godsdienstvrijheid voor de christenen

313 

val van het West-Romeinse Rijk

476 

M

I

D

D

E

L

E

E

U

W

E

N

missionering van de Nederlanden

7de E 
 688† St.-Waldetrudis, stichteres van klooster te Bergen

Karel de Grote keizer Heilige Roomse Rijk

800 

Verdrag van Verdun: opsplitsing van het Karolingische Rijk. Scheldegrens

843 

Antwerpen een markgraafschap van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie

ca.973 
 mid. 12de Etienden te Herentals, eigendom van kapittel van Bergen, voor lokale kerk

Hendrik I van Brabant verheft de 2 woonkernen van Herentals tot stad

1209St.-Waldetrudis blijft de ene parochiekerk

Vlaanderen bezet Antwerpen

1356-1407Herentals zetel van het markgraafschap ‘Antwerpen’
 1366oprichting St.-Waldetrudiskapittel
 14de Ebouw dwarsbeuk en vieringtoren
 

1417-‘49

1427-‘60

bouw koor, koorgangen en -kapellen

bouw (o.l.v. Gillis Van den Bossche)

 1453-na ‘79bouw schip

N

I

E

U

W

E

T

I

J

D

Christoffel Columbus in Amerika

1492 

Luther maakt zijn stellingen bekend

1517 
 ca.1520St.-Crispinus en Crispinianusretabel (P. Borreman)
 na 1531geen melding meer v.h. kapittel

Concilie van Trente

1545-‘63 

nieuwe bisdommen in de Nederlanden

1559Herentals ressorteert onder het bisdom Antwerpen

Beeldenstorm

1566Herentals ontsnapt aan Beeldenstorm

Calvinistisch Bestuur in Herentals

1576-‘84 
 15??-1580opdeling: schip calvinisten, oostzone katholieken
 1580kerk volledig van de calvinisten: ‘zuivering’ interieur
 1582verkoop klokken, Mariaklok naar stadhuisbeiaard

Herentals heroverd voor (Spaanse) koning

1584kerk opnieuw geheel voor de katholieke eredienst
 vanaf 1584nieuwe altaartriptieken (schildersfamilie Francken)
 1606-1607neerstorting en herbouw toren
 1607afsluiting oostwand koor
 1626, 1646afsluiting noordkoorgang en zuidkoorgang
 1667creatie van kooromgang
 1614preekstoel (P. Moorkens, Forci)
 1643hoofdaltaar (Emm. Verbuecken)
 16512 biechtstoelen (J. Van Tendelo, P. Verbruggen I)
 1661-‘64koorgestoelte (J.Van Tendelo, J.Verbuecken, P.Verbruggen I)
 ca.1665afbraak beide altaren voor koordoksaal
 1746stadsbrand: St.-Jorisaltaar vernield
 1756régencebiechtstoel (J. Verbuecken, Ph. Van Dijck)
 1769 e.v.torenspits verbrand, barokke klokvormige bekroning
 1770westpoort en -raam dichtgemetseld; orgel en tribune
 ca.1770koororgel verwijderd; koordoksaal vervangen door rococokoorafsluiting
 1772-‘74verwijdering altaren uit middenbeuk
 1778hoofdaltaar (A.J. Vasseur)
 1782H. Kruis- en St.-Autbertusaltaren in koorgang

verbod van Jozef II van Oostenrijk te begraven in kerken en stedelijke centra

1784geen graven meer in kerk; kerkhof behouden
 1785grote sacristie in classicistische stijl

M

O

D

E

R

N

E

T

I

J

D

Franse Revolutie

1789 

Zuidelijke Nederlanden door Frankrijk bezet annexatie

1794inlevering van kerkzilver voor Franse oorlogsbelasting

toepassing van wetgeving

1795 
 1797-‘98nationalisatie van kerken
 1798Pastoor Van Kessel beëdigd officieel ‘bedienaar’

concordaat Pius VII – Napoleon: afschaffing bisdom Antwerpen

1801-‘02 
 1803Pastoor P. Fr. Van Kessel officieel pastoor-deken

nederlaag van Napoleon te Waterloo:
België onder Nederlands Bewind

1815 
 1878-‘84neogotische restauratie (o.l.v. P.J. Taeymans)
 1878-ca1920neogotische glasramen (Stalins-Janssens)
 1901restauratie toren met gotische spits

Eerste Wereldoorlog

1914-‘18 
 1934heropening westpoort
 1936klassering als ‘Beschermd Monument’

Tweede Wereldoorlog

1940-‘45schade aan glasramen
 1943roof van de klokken
 19484 nieuwe kerkklokken (Slégers, Tellin)
 1955herstel glasramen (O. Calders)

heroprichting bisdom Antwerpen

1961 
 1967heropening westraam
 1974-‘78restauratie van het interieur (o.l.v. J.L. Stynen)
  1978wijding vieringaltaar