De Kempen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

[wpml_language_selector_widget ]

Herentals - Sint-Waldetrudiskerk

Het grondplan

Legende van altaren en kapellen

A.Hoofdaltaar
B.Vieringaltaar
C.Maria-altaar
D.altaar van St.-Jan-de-Doper
voorheen van het Heilig Sacrament, St.-Waldetrudis, H.-Hart

Noordkoorgang 

E.Kapel van O.-L.-Vrouw van Lourdes
voorheen St.-Sebastiaanskapel (handboogschutters)
luiken van het St.-Severus- en St.-Hubertusaltaar
F.Kapel van St.-Crispinus en Crispinianus
voorheen St.-Jacobskapel (Jonge Kolveniers)
G.St.-Annakapel
voorheen St.-Joriskapel (voetboogschutters)
H.H. Kruisaltaar

Zuidkoorgang  

I. St.-Antoniuskapel van de kolveniers
J. Oude Sacristie
K. St.-Jozefskapel
voorheen het St.-Michielskoor met St.-Michiel- en St.-Goedele-altaar
L.St.-Autbertusaltaar van de bakkers
St.-Catharina-altaarstuk

Zuiddwarsbeuk  

M.triptiek van de aalmoezeniers
N.St.-Autbertustriptiek van de bakkers
O.St.-Arnoldustriptiek van de brouwers
P.H.-Kruistriptiek
Q.Doopkapel
 Preekstoel
 Oude sacristie
 Grote sacristie / weekkapel